Městská část zve na sobotu 25. dubna spoluobčany k jarnímu úklidu. Samozřejmě nechceme nikoho k úklidu nutit, akci organizujeme pouze pro ty, kteří mají na vzhledu svého okolí zájem a chuť přiložit ruku k dílu, a samozřejmě dobré zdraví. Především by nás potěšila účast školáků.

Igelitové pytle na odpad jsou k vyzvednutí v budově úřadu od 6. dubna každý den od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 16.00 hod. u Ing. Novotného a paní Gebrtové ( II. patro, č. dveří 208, tel.: 222 361 426, 222 361 425) , případně v podatelně úřadu.

Svoz pytlů bude probíhat průběžně. Pytle zanechte na viditelných a přístupných místech, popřípadě nám sdělte kde se odpad nachází.
Ing. Milan Novotný, vedoucí OSDŽP, e-mail: m.novotny@praha-suchdol.cz .