Z důvodu pokračující modernizace železniční trati v úseku Praha-Bubeneč – Roztoky u Prahy dojde postupně od 19. 2. 2014 do 18. 5. 2014omezení provozu vlaků na linkách S4, S41R4úseku Praha – Kralupy nad Vltavou. Modernizací trati dojde ke zvýšení rychlosti vlaků v úseku Praha-Bubeneč – Roztoky u Prahy a také bude vybudována nová železniční zastávka Praha-Podbaba.

Městská linka S41
Z důvodu omezení propustnosti trati bude od 19. 2. 2014 do 18. 5. 2014 zcela zastaven provoz linky S41 v pracovní dny (Roztoky u Prahy – Praha-Libeň). O  víkendech bude linka S41 provozována pouze v úseku Praha-Holešovice – Praha-Hostivař. Náhradou budou v období cca od 7 do 21 hodin zastavovat všechny stávající rychlíky R4 vedené do/z stanice Praha hlavní nádraží ve stanici Roztoky u Prahy.

Zastávkové vlaky S4
Od 1. 3. 2014 do 18. 5. 2014 dojde k časovým posunům zastávkových vlaků S4 zpravidla o 30 minut a také k omezení ve špičkách pracovních dnů především v méně využívaných směrech. Vybrané zastávkové vlaky S4 budou nahrazeny novými spěšnými vlaky linky R4.

Rychlíky R4
Od 1. 3. 2014 do 18. 5. 2014 budou v období cca od 7 do 21 hodin všechny stávající rychlíky R4 zastavovat ve stanici Roztoky u Prahy. Zavádí se nové spěšné vlaky linky R4 z Masarykovo nádraží (převážně v pracovní dny) nebo z Hlavního nádraží (převážně víkendy), které zastavují pouze ve vybraných stanicích (zpravidla Praha-Holešovice (zast.), Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou). Z Kralup nad Vltavou pak většinou pokračují jako linka S4 do Hněvic a Ústí nad Labem. Interval linky R4 je zkrácen na polovinu, tj. 60 minut, a kompenzuje tak naopak nutné prodloužení intervalu na lince S4.

Více informací:
www.cd.cz/omezeniprovozu