Městská část vyhlašuje pro rok 2014 programy grantové podpory. 
Projekty se přijímají v podatelně Úřadu MČ Praha-Suchdol do pondělí 31.3. 2014 do 16 hodin.
Přidělené prostředky lze čerpat v období od 1.1. 2014 do 31.12. 2014.

Program podpory neziskovým organizacím působících na území městské části Praha-Suchdol.

V sociální oblasti ve výši 390.000,- Kč.

****************************

V oblastech vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných MČ Praha-Suchdol ve výši 300.000,- Kč

****************************

V oblasti sportovní činnosti dětí a mládeže do 15 let ve výši 270.000,- Kč.

****************************

V oblasti kultury neziskovým organizacím podpora práce s dětmi a mládeží ve výši 50.000,- Kč.

V oblasti volného času neziskovým organizacím podpora práce s dětmi a mládeží ve výši 25.000,- Kč.

****************************

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

 

.