Z důvodů rekonstrukce bude od 1. července Místní veřejná knihovna uzavřena. Datum otevření předpokládáme v druhé polovině srpna, termín bude upřesněn. Děkujeme za spolupráci v uplynulém školním roce a přeje Vám hezké prázdniny.
Mgr. Ivana Tvarohová, vedoucí knihovny