Starosta městské části svolává na čtvrtek 25. září 2014 od 18 hodin 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol
ve 3. podlaží.

Program zasedání
0. Diskuse.
1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2014, mezitímní závěrka k 30.6. 2014.
2. Písemná zpráva o plnění opatření k odstranění nedostatků z přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2013.
3. Návrh nevyrovnaného rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2015.
4. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol roku 2014 o dotaci EU z projektu EPTA.
5. Účast městské části v projektu financovaném z evropských fondů – Operační program životní prostředí – akce Podpora domácího kompostování občany městské části Praha-Suchdol; financování.
6. Účast městské části v projektu financovaném z evropských fondů – Operační program životní prostředí – akce Zateplení krčku mezi původní budovou ZŠ a budovou družiny.
7. Účast městské části v projektu financovaném z evropských fondů – Operační program životní prostředí – akce Zateplení budovy ÚMČ Praha-Suchdol.  
8. Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
9. Usnesení Rady městské části Praha-Suchdol za uplynulé období
10. Interpelace.

Zasedání je veřejné.

V Praze dne 17. září 2014

Program ke stažení (pdf)
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
2014-09-17T19:48:45+02:0025. 9. 2014|Zprávy z městské části|

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na středu 23. června 2010 od 18.00 hod.
23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse
1. Závěrečný účet městské části Praha-Suchdol za rok 2009.
2. Vyhodnocení záměru č. 17.2010 na vzájemnou směnu pozemku parc.č. 2282/16, k.ú. Suchdol o výměře 99 m2 ve vlastnictví Hany a Radima Dudových za pozemky parc.č. 2292/1, díl c o výměře 76 m2 a 2299/1, díl g o výměře 23 m2, vše k.ú. Suchdol, ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřena správa nemovitostí ve vlastnictví obce městské části Praha Suchdol.
3. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2276/9, k.ú. Suchdol o výměře 22 m2.  
4. Prodej pozemku parc.č. 2299/25, k.ú. Suchdol, pozemek pod garáží, schváleného usnesením č.j. 21/2/2010 ze dne 29.4. 2010 – změna adresy kupujících manželů Kromkových.  
5. Návrh rozpočtového opatření – zřízení samostatné položky 6121 v odd. § 3111 (mateřské školy) pro financování nástavby MŠ Gagarinova
6. Bezúplatný převod movitého majetku – hasičského vozidla LIAZ CAS25K, RZ AO44-84 – do majetku městské části Praha 16.
7. Revokace usnesení č.j. 19/14/2009 ze dne 12.11. 2009; schválení úplatného nabytí pozemků parc.č. 6/60, 6/68, 1627/120 a 1627/126, k.ú. Suchdol, od Central Group a.s. z důvodu změny v číslování pozemků.
8. Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol, ul. Internacionální, pro umístění  kanalizačního řadu a vsakovací jímky dešťové kanalizace pro dům č.p. 1249.
9. Revokace usnesení zastupitelstva č.j. 14/2/2008 ze dne 4.12. 2008; zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol, ul. Internacionální, pro vjezd do podzemních garáží domu č.p. 1249, k.ú. Suchdol.
10. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
11. Interpelace.
 
Zasedání je veřejné.

V Praze dne  14.6. 2010

Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

UMC P_SUCH   01738/2010 

2010-06-25T19:19:26+02:0023. 6. 2010|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru