Ulice Kamýcká je v úseku od Kosovy po Dvorskou uzavřena od pondělí 16. července do úterý 28. srpna pro veškerý provoz, protože zde TSK provádí rekonstrukci vozovky. Linka 147 projíždí jednosměrně na Výhledy ulicemi Kamýcká, Ke Stavebninám, K Horoměřicům přes Brandejsovo nám. do ulice do Internacionální.

Autobusy MHD
Linka 147 jede jednosměrně na Výhledy ulicemi Kamýcká, Ke Stavebninám, K Horoměřicům přes Brandejsovo nám. do ulice do Internacionální. V úzkých úsecích ulice K Horoměřicům bude z důvodu zajištění průjezdu autobusu MHD omezeno parkování.
Linka 160 končí u základní školy ve stanici Suchdol u základní školy a na Suchdolské u hřiště má zřízenu novou zastávku pro snadnější docházku na Suchdolské nám.
Linka 359 nezajíždí od 16.7. až do 28.8. do Suchdola.

bus 147 - léto 2018

V uvedeném období budou na tomto úseku Kamýcké probíhat tyto práce:

  • rekonstrukce vozovky včetně propustků ve vjezdech a přechodu v úseku od Kosovy po Dvorskou resp. hranice Prahy; investor: Technická správa komunikací, a.s.; zhotovitel: Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
  • rekonstrukce vodovodu v chodníku v úseku Brandejsovo nám. – Na Mírách; investor PVS, a.s., zhotovitel: Čermák Hrachovec, a.s

Automobilová doprava
Průjezd Suchdolem do Horoměřic a Statenic bude znemožněn resp. velmi omezen. Objízdné trasy povedou přes Roztoky a nebo ulicí Sídlištní a dále přes zahrádky do Horoměřic.

Omlouváme se za komplikace způsobené těmito stavbami.