Ministerstvo vnitra, odbor správních činností zaslalo informace o změnách vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů po 1. 7. 2018 (zákon č. 195/2017 Sb.)

změny ve vydávání OP

změny ve vydávní cestovních pasů