Ulice Kamýcká bude v úseku od Kosovy po Dvorskou uzavřena od soboty 14. července do úterý 28. srpna pro veškerý provoz.

Automobilová doprava
Průjezd Suchdolem do Horoměřic a Statenic bude znemožněn resp. velmi omezen. Objízdné trasy povedou přes Roztoky a nebo ulicí Sídlištní a dále přes zahrádky do Horoměřic.

Autobusy MHD
Linka 147 pojede jednosměrně na Výhledy ulicemi Kamýcká, Ke Stavebninám, K Horoměřicům přes Brandejsovo nám. do ulice do Internacionální. V úzkých úsecích ulice K Horoměřicům bude z důvodu zajištění průjezdu autobusu MHD omezeno parkování.
Linka 160 bude končit u základní školy ve stanici Suchdol.
Linka 359 nebude od 16.7. až do 28.8. zajíždět do Suchdola.

V uvedeném období budou na tomto úseku Kamýcké probíhat tyto práce:

  • výstavba splaškové kanalizace v ulici Kamýcké v okolí křižovatky s ulicí Dvorskou
  • rekonstrukce vozovky včetně propustků ve vjezdech a přechodu v úseku od Kosovy po Dvorskou resp. hranice Prahy; investor: Technická správa komunikací, a.s.; zhotovitel: Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
  • rekonstrukce vodovodu v chodníku v úseku Brandejsovo nám. – Na Mírách; investor PVS, a.s., zhotovitel: Čermák Hrachovec, a.s.

Omlouváme se za komplikace způsobené těmito stavbami.