V úterý 9. listopadu 2010 na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol zvolilo zastupitelstvo tyto představitele městské části:

  • starosta Ing. Petr Hejl
  • zástupce starosty Ing. Václav Vik
  • zástupce starosty Ing. Petr Hořejš
  • radní RNDr. Ludmila Knappová
  • radní Mgr. Karel Kuna

Dále byli zvoleni předsedové kontroního a finančního výboru:

  • předsekyně Kontrolního výboru Ing. Eva Stolařová
  • předseda Finančního výboru Ing. Ondřej Imlauf
2010-11-11T10:00:10+01:009. 11. 2010|Zprávy z městské části|

Starosta MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na úterý 9. listopadu 2010 od 18:00 hod
ustavující ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro).

Program zasedání:
1)  Složení slibu zastupitelů městské části.
2)  Volba tříčlenného volebního výboru; volba předsedy volebního výboru. 
3)  Volba návrhového výboru. 
4)  Volba ověřovatelů. 
5)  Stanovení počtu zástupců starosty a počtu uvolněných zastupitelů.
6)  Volba starosty městské části Praha-Suchdol.
7)  Volba zástupců starosty městské části Praha-Suchdol.
8)  Volba členů Rady městské části Praha-Suchdol.
9)  Volba předsedů finančního a kontrolního výboru.
10) Volba členů finančního a kontrolního výboru.
11) Pověření členů zastupitelstva podpisem doložky osvědčující platnost právního úkonu dle §43 zákona č. 131/2000Sb, ve znění pozdějších předpisů.
12) Stanovení odměn zastupitelů, zástupců starosty, radních a předsedů výborů a komisí.
13) Diskuse.

Zasedání je veřejné.
Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol

(pozvánka s programem ke stažení – pdf)

2010-10-31T07:28:45+01:009. 11. 2010|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru