Stanoviště kontejnerů na odpad v Suchdolské ulici
provozní doba v zimním období : od 1.12. do 28.2.

  • prosinec:     sobota 4.12.   9 až 12 hodin
  • leden:         sobota 8.1.     9 až 12 hodin
  • únor:          sobota 5.2.     9 až 12 hodin


V uvedené otvírací době budou moci občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:
– velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, …)
– bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
– drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
– papír
– sklo
– plasty.

Stanoviště není určeno pro ukládání:
– pneumatik
– ledniček
– nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, …)
– výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, … )

****************
Doporučujeme využívat služeb nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 17, v sobotu od 8:30 do 15 hodin.