Pravidla elektronického podání

Elektronická podatelna je zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. O přijetí, případě odmítnutí podání je systémem generována automatická odpověď, která bude zaslána odesílateli. Podání bude předáno na příslušný odbor.

Elektronické podání může být učiněno pouze v těchto formátech do velikosti max. 10 MB:

  • textový standard RTF s příponou rtf
  • prostý text (CP 852,1250) s příponou txt
  • formát Adobe Acrobat Reader s příponou pdf
  • formát Microsoft Word 2003 a vyšší s příponou doc(x)
  • formát Microsoft Excel 2003 a vyšší s příponou xls(x)
  • formát OpenDocument (ODF) standardu ISO/IEC 26300 s příponami odt a ods
  • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech gif, jpg, tiff a png
  • formát pro kompresi a archivaci dat ZIP s příponou zip. Komprimovaný soubor nesmí obsahovat spustitelný soubor!

Příjem elektronického podání na technickém nosiči dat (CD/DVD, USB-flashdisk) je zajištěn v podatelně ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol v úředních hodinách.

Přílohy s jinými příponami než je výše uvedeno a rovněž tak připojené spustitelné soubory budou bez otevření smazány. Na zprávy obsahující propagační materiály a cenové nabídky, nebude elektronická podatelna reagovat.

E-mail elektronické podatelny:  e-podatelna@praha-suchdol.cz

Po přijetí elektronické zprávy je původci systémem automaticky odesláno předběžné potvrzení o doručení podání, poté je provedena kontrola elektronického podpisu. Akceptovat lze pouze tzv. zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Podání je považováno za podepsané, je-li zaručeným elektronickým podpisem podepsáno celé e-mailové podání nebo alespoň jedna z jeho příloh.