Kolem 80 dobrovolníků se zapojilo do akce Ukliďme Česko, Ukliďme Suchdol v sobotu 6. dubna 2019. Městská část Praha-Suchdol vyhlásila několik úklidových srazů a tak se uklidil veřejný prostor v okolí základní školy, na Starém Suchdole až ke kapličce a turistické lokality Roztocký a Sedlecký háj. Jedna skupina se vydala i do Sedlce k vlakové trati, kde vyčistili nepořádek po bezdomovcích. Druhá velká hromada se vyčistila za komunitní zahradou v křoviskách pod el. napětím.
Z těchto stanovišť se sesbíralo přes 50 pytlů směsného odpadu, něco se podařilo i roztřídit na papír, plechovky a plasty. Byli jsme potěšeni, že pneumatiky se v odlehlých koutech nenalézaly a nepořádku dle informacích od sběračů bylo podél turistických tras letos méně než vloni.

Akce byla také na zvelebení veřejného prostoru, a tak jsme celý den pilně pracovali i na komunitní zahradě, kde se vyčistilo jezírko, vyplely záhonky, dosázely bylinky vč. nového vrbového oplocení, zahrada se vyčistila od kamínků, klacíků a drobného nepořádku. Zde se sešlo během dne cca 40 pomocníků, zejména rodiny s dětmi.

Rovněž velký kus práce má za sebou paní Sokolová a manželé Skálovy, kteří zvelebují předzahrádky pod školou – v ulici Do Vrchu a schody při ulici V Údolí.

Na závěr jsme opékali buřtíky a rozdali jsme diplomy a placky s poděkováním nejmenším pomocníkům.

Všem, kteří přispěli svojí prací ke zvelebení veřejného prostoru, velmi děkujeme.

Udělali jste zase Suchdol krásnější. Doufám, že ostatní to alespoň ocení a budou pořádek udržovat.

fotografie z akce

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SUCHDOL

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SUCHDOL

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SUCHDOL

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SUCHDOL

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SUCHDOL

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SUCHDOL

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SUCHDOL

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SUCHDOL