Městská část Praha-Suchdol, SDH Praha-Suchdol, DDM Suchdol a další připravili pro návštěvníky čarodějnický slet na hřišti za sokolovnou v úterý 30. dubna 2019. Přičarovali jsme si slunečné počasí a tak se hřiště zanedlouho zaplnilo a už se zpívalo, tančilo, létalo, tvořilo a baštilo…

Děkujeme účinkujícím za skvělé doplnění programu – MŠ Gagarinova a její Medvědí band, ZŠ M. Alše a zpívající MIKEŠ, DJ Martin Krulich a jeho bezva pecky vč. večerní hudební skupiny Živá Huba. Také děkujeme čarodějnici Živelíně a Lazarýmě za čarodějnický program s dětmi, dále děkujeme za tvůrčí činnost pro děti DDM Suchdolu a dalším, kdo přišli pomoci.

A největší dík patří suchdolským hasičům a pracovníkům úřadu za dovezení a postavení všeho potřebného, vč. vatry s hřejivým ohněm. Tak zase za rok se slétneme…