V sobotu 16. dubna proběhl úklid Suchdola v rámci akce UKLIĎME ČESKO. Sešlo se nás cca 35 a kromě suchdolských dorazili i Agatha od Matěje a Richard z Podbaby. Uklízeli jsme na třech lokalitách a sesbírali jsme něco okolo 3 tun odpadu. Děkujeme vám všem, že jste se zapojili a přiložili ruku k dílu, aby Suchdol byl krásnější.

foto na facebooku zde:

www.uklidmecesko.cz

Uklidili jsme SUCHDOL v rámci akce UKLIĎME ČESKO

Uklidili jsme SUCHDOL v rámci akce UKLIĎME ČESKO

Uklidili jsme SUCHDOL v rámci akce UKLIĎME ČESKO

Společně budeme od 14 hodin uklízet tyto lokality:
sraz:  u mapy na křižovatce ulic Ke kozím hřbetům a U kapličky
úklid: svah pod kapličkou a Suchdolským sadem směrem ke Kyzlíkově stezce (popřípadě i dál směrem ke Kozím hřbetům)
  svah mezi zahrádkářskou kolonií pod otočkou v ulici U kapličky a pěšinou k Trojanovu mlýnu (po levé straně směrem dolu)
   úklid_1 2016
   
sraz: u mapy v ulici V údolí, na začátku lesa
úklid: prostor podél vodoteče Keltů, která vytéká z ulice Keltů / Stržná
  prostor, kraj lesa, pod ulicí U myslivny směrem k ulici Nad spáleným mlýnem
   úklid_2_2016
   
sraz: křižovatka ulic Na Rybářce / Na pasace
úklid: svah mezi schody do Sedlce a pěšinou na vyhlídku
  okolo pěšiny za zahrádkami, podél plotu, od jedné vyhlídky ke druhé, na hraně údolí
  prostor okolo druhé vyhlídky za zahrádkámi v ulici Na Rybářce (křoviska podél pole a hrany údolí)
   úklid_3_2016
   
  úklid_2016-plakat