Suchdolská mozaika – přehled kulturních a společenských akcí pořádaných v Suchdole, v Sedlci a blízkém okolí během prosince 2020.

_Suchdolská MOZAIKA prosinec pdf.

Aktuální informace naleznete také www.facebook.com/praha.suchdol městské části