Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a velmi překotně jsme prožili již 1/12 roku 2008. Představením záměru letiště zahltit naše venkovní prostředí nadlimitním rámusem, část Suchdola v noci a ve dne zbývající část Suchdola a Sedlce, nezačal tento rok příliš optimisticky.
Do 4. února jsme mohli podávat připomínky k předložené dokumentaci vlivu záměru výstavby paralelní dráhy RWY06R/24L na životní prostředí. Koridor nové dráhy by měl procházet přes areál ČZU, Brandejsovo náměstí, Budovec a Sedlec směrem na Bohnice. Dokumentace vykazuje
velké nedostatky, například do počtu zasažených nebyl započítán celý areál ČZU s téměř 20 000 studenty a zaměstnanci.
Záměr požaduje, aby na celém území Suchdola a Sedlce bylo vyhlášeno tzv. ochranné hlukové pásmo (OHP). To se vyznačuje především tím, že v něm nemusí být dodržovány hygienické limity hluku ve venkovních prostorech. Hluk od plánovaných letadel na našich zahrádkách a dvorcích se dá přirovnat situaci, kdy zrovna soused seká celý den motorovou sekačkou trávu.
Na internetovém serveru www.ekonom.ihned.cz v sekci Události byl zveřejněn velmi odvážný článek „Řebíčkův řezník“ o náměstku ministra dopravy panu Hodačovi, studentu prvního semestru nějaké vysoké školy. Moje osobní zkušenost po mnoha jednáních s poslanci, náměstky ministrů, ministry či představiteli různých velkých firem ve věci silničního okruhu kolem Prahy do slova a do písmene potvrzují obsah článku.
Je zřejmé, že s povolením rozšířit letiště a jeho následnou privatizací se rozehrává hra o miliardové zisky, a to především na úkor obyvatel Nebušic, Lysolají, Sedlce a Suchdola s celou Českou zemědělskou univerzitou, velké části Bohnic, Čimic, Dolních Chaber či Hanspaulky a Baby.
Abychom nevyšli ze cviku, v pátek 8. února stavební odbor MHMP zahájil územní řízení na stavbu severozápadního segmentu silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), označovanou také jako R1 stavby 518, 519 v trase přes Suchdol. Vláda v září 2007 pověřila ministry dopravy a životního prostředí, aby ustavili komise, které vyberou varianty. Dodnes se tyto komise nesešly, a to přesto, že studie prokazují extrémní úspory severní trasy (přes 4 miliardy Kč), že jižní trasa nevyhovuje českým a evropským normám a že to bude důvod neposkytnutí evropských peněz na výstavbu. Zájmové skupiny se zřejmě pokouší prosadit neekonomickou, neekologickou a nebezpečnou jižní trasu přes Suchdol, která podobně jako letiště ohrožuje celý severozápadní okraj Prahy.
Kvůli deštivému počasí a kvůli současné pokládce dvou potrubí se rekonstrukce kanalizace a vodovodů v části Výhled, v ulicích Vysokoškolské, Rohové, Lanýžové a Závadově protáhla až do Vánoc. Bohužel právě v tu dobu byla také zima, mrzlo, takže nebylo možné komunikace uklidit tak, jak jsme si představovali. Zrovna tak i na opravy rozježděných trávníků a chodníku a především povrchů vybagrovaných ulic dojde až počátkem jara. Chtěl bych se Vám za tyto nedostatky omluvit. V letošním roce bude firma Pragis pokračovat v rekonstrukci vodovodu na téměř celých Výhledech.
Jedna pozitivní zpráva na konec: Ve čtvrtek 31. ledna odpoledne jen s půlhodinovým, ale celkově bohužel téměř s půlročním zpožděním, byly podepsány smlouvy o ukončení nájmu prostor a o nájmu náhradních nových prostor v mateřské škole a základní škole s Domem dětí a mládeže řízeném Mgr. Benýškem. V úterý 5. února se DDM odstěhovalo do nových prostor a ve středu 6. února nastoupila stavební firma INPROSTAV, aby dokončila rekonstrukci prostor. Na 22. únor je naplánována kolaudace a dopadne-li vše tak, jak si přejeme, v pondělí 3. března otevřeme IV. oddělení pro 25 dětí v Mateřské škole Gagarinova.
Pěkné dny Vám přeje Petr Hejl, starosta