V pondělí 4. února byla velká zasedací místnost v budově úřadu plná jako už dlouho ne. Na setkání se senátorem za náš volební obvod dorazila více než stovka občanů.

Po příchodu jsme pana Schwarzenberga přivítali květinou a popřáli mu vše nejlepší k nedávnému významnému životnímu jubileu. Besedu řídila poradkyně senátora a současně učitelka naší mateřské školy Mgr. Hešíková. Ochranku pana ministra poněkud zaskočil na začátku setkání pan Nováček, když předal panu Schwarzenbergovi nezkontrolovaný tubus s, jak se následně ukázalo, jen s plakátkem vyjadřujícím protest proti rozšíření letiště.

Diskuse se většinou točila kolem nejaktuálnějšího problému – budování paralelní dráhy letiště a zejména s ní spojeného ochranného ochranného hlukového pásma. Senátor Schwarzenberg přislíbil se připojit k podnětu k Ústavnímu soudu ve věci návrhu na zrušení zákona upravujícího řízení při výstavbě letové dráhy.

Otázky občanů se týkaly i výstavby silničního obchvatu, jehož připravovaná a úřady prosazovaná trasa by měla vést právě přes Suchdol, a v neposlední řadě se diskuse stočila i k problematice komunální – tématu stále nedobudované kanalizace v naší městské části. Na pořad pro odlehčení přišly i otázky na ministra zahraničních věcí – jmenování Pavla Štefky velvyslancem či návrat pana Čunka do vlády, ale i dotazy osobní – na knížete – zda mu zbývá čas na procházky po lese.

Ač hlavní téma – letiště – rozhodně nebylo radostné a z příspěvků diskutujících jednoznačně zaznívalo značné rozhořčení, průběh dvouhodinového setkání byl kultivovaný a celkový dojem velmi příjemný.

Jsme rádi, že pan senátor si našel čas, aby se opět po roce přišel podívat k nám na Suchdol. Svým přístupem a zejména pak jednou z posledních vět pronesených při pondělním setkání – o potřebě nastavit v politice určité meze – si získal srdce mnohých z nás.
Věra Štěpánková