Suchdolské listy - logo

25. listopadu vyšlo 4. číslo Suchdolských listů v roce 2016.

motto
Pokoj, toť velikost malých
věcí a hlubokost věcí všed-
ních; pokojná věc je po-
svěcená, a pokojný člověk
je dobrý, a pokojné srdce
je šťastné a pokojný den je
požehnaný, amen.
Karel Čapek, novinář a spisovatel (1890–1938)

Obsah:

  Rozhovor s Tomášem Tožičkou o participativním rozpočtu 3-4
  Čertobraní 5
  A co na to vy, spoluobčané? 6
  Povinná revize kotlů 6
  Jak na sousedské vztahy 7
  Názory zastupitelů 8-9
  Reakce 10-11
  Suchdolská obnova 12-13
  Ze zastupitelstva a rady městské části 14-15
  Významné události spoluobčanů 16
  Suchdolské posvícení 17
  Tříkrálová sbírka 17
  Obnova rozcestníku 18
  Proč je v hasičárně stále rozsvíceno? 19
  Pozvání do knihovny 19
  Ze suchdolských škol 20-22
  Výstava Jana Kutálka 23

Archiv vydání Suchdolských listů