Suchdolské listy - logo

25. srpna vyšlo 3. číslo Suchdolských listů v roce 2016.

motto
Historie není jen naší
logickou laboratoří,
je také dějištěm 
našich citů a snah.
T. G. Masaryk, státník, politik,
filozof a pedagog (1850–1937)

Obsah:

  Rozhovor s Josefem Jánským 3-6
  Suchdolské (p)osvícení 28. 9. 7
  Ploty, nebo rozhrady? 8
  Zkušební provoz cyklobusu linky 147 9
  Názory zastupitelů 110-11
  Reakce 12
  Participativní rozpočet 13
  Novinky z knihovny 13
  Ze zastupitelstva a rady městské části 14-15
  Kontejnery a odpady 16
  Parkovací zóny 17
  Amfiteátr v komunitní zahradě 18
  Jezírko na náměstí 19
  Hasiči 21
  Týden zážitků s MK Rybička 22
  Pečujme o své blízké doma 22
  Polární sluneční hodiny 23
  Ze suchdolských škol 23-25
  Pozvánky 26

Archiv vydání Suchdolských listů