Suchdolské listy - logo

20. června vyšlo 2. číslo Suchdolských listů v roce 2016.

motto
Dějiny učí, že demokracie
bez hodnot se snadno
promění ve zjevnou nebo
kamuflovanou totalitu.
Jan Pavel II., papež  (1920–2005)

Co stojí za přečtení:

  Nadcházející stavby a rekonstrukce str. 6
  Jistota u nájemného str. 21
  Dva pohledy na hasiče str. 27
  Jak jsme hráli divadlo str. 34

Archiv vydání Suchdolských listů