Suchdolské listy - logo

7. března vyšlo 1. číslo Suchdolských listů v roce 2019.

motto
„Nejztracenější den našeho života je ten, v němž jsme se nezasmáli.“ 
S. N. Chamfort, francouzský básník a novinář (1741-1794)

Obsah:

Pozvánky 2
Jsem tu rád – rozhovor se školníkem ZŠ 3
Rozpočet 2019 4
Nástavba budovy radnice: kulturně-komunitní centrum 5
Poznej svého zastupitele 6
Jak to vidí právník: Dotazy a odpovědi 7
Nážory zastupitelů 8-9
Vaše názory 10-11
Telegraficky 12
Z historie – firma Baťa a Suchdol 13
Staráme se o životní prostředí 14-15
Dotace na ekologické kotle 16
Doprava a kanalizace 17
Reprezentační ples 18
Horizont v novém kabátě 19
12 let MK Rybička 20
Hasičský odstavec 21
Zápisy do MŠ 23
Knihovna 23
Z jednání rady a zastupitelstva 24-25
Zveme vás 26-27

Archiv vydání Suchdolských listů