Zveme Vás ve středu 6. března od 19 hodin na radnici na besedu k návrhu úprav stromořadí v ulici K Horoměřicům.
Beseda navazuje na zářijové setkání a budou na ní představeny a diskutovány návrhy úprav stromořadí.

beseda-stromy-horomericum