Ve čtvrtek 7. března odpoledne bude projíždět po trase přes městskou část Praha-Suchdol vozidlo, které zajišťuje sběr nebezpečného odpadu. Tuto službu zajišťují pro hl.m.  Pražské služby.

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů můžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky


Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 18:00 (v zimním čase do 17:00), v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

Příští mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 6. června, v sobotu dopoledne 24. srpna, v úterý 8. října a ve čtvrtek 7. listopadu 2019.

 

vozidlo mobilní sběr nebezpečného odpadu

2019-03-01T21:22:37+01:007. 3. 2019|Zprávy z městské části|

V úterý 10. října bude projíždět po trase přes městskou část Praha-Suchdol vozidlo, které zajišťuje sběr nebezpečného odpadu. Tuto službu zajištují poro hl.m. Prahu Pražské služby.

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů múžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky


Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 18:00 (v zimním čase do 17:00), v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

Příští mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve ve čtvrtek 9. listopadu 2017.

2017-09-01T14:54:53+02:0010. 10. 2017|Zprávy z městské části|

Ve čtvrtek 8. června bude projíždět po trase přes městskou část Praha-Suchdol vozidlo, které zajišťuje sběr nebezpečného odpadu.Tuto službu zajištují poro hl.m. Prahu Pražské služby.

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů múžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky


Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 18:00 (v zimním čase do 17:00), v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

Příští mobilní svozy nebezpečného odpadu proběhnou vždy ve čtvrtek 26. srpna, 10. října a 9. listopadu 2017.

auto-nebezp-odpad

2017-04-17T10:42:39+02:008. 6. 2017|Zprávy z městské části|

V úterý 11. října bude projíždět po trase přes městskou část Praha-Suchdol vozidlo, které zajišťuje sběr nebezpečného odpadu.Tuto službu zajištují pro hl.m. Prahu Pražské služby. 

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou obyvatelé hl.m. Prahy bezplatně odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky


Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí. Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad.
Další sběr nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 10. listopadu.


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 18:00 (v zimním čase do 17:00), v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

2016-09-20T09:10:05+02:0011. 10. 2016|Zprávy z městské části|

Ve sobotu 27. srpna dopoledne bude projíždět po trase přes městskou část Praha-Suchdol vozidlo, které zajišťuje sběr nebezpečného odpadu.Tuto službu zajištují pro hl.m. Prahu Pražské služby. 

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 8:30 – 8:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 9:00 – 9:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 9:30 – 9:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 10:00 – 10:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 10:30 – 10:50

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou obyvatelé hl.m. Prahy bezplatně odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky


Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí. Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad.
Další sběr nebezpečného odpadu proběhne v úterý 11. října a ve čtvrtek 10. listopadu.


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 18:00 (v zimním čase do 17:00), v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

2016-08-13T23:05:59+02:0027. 8. 2016|Zprávy z městské části|

Ve čtvrtek 10. března bude projíždět po trase přes městskou část Praha-Suchdol vozidlo, které zajišťuje sběr nebezpečného odpadu.Tuto službu zajištují poro hl.m. Prahu Pražské služby. 

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů múžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky


Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 18:00 (v zimním čase do 17:00), v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

2016-02-27T20:48:06+01:0010. 3. 2016|Zprávy z městské části|

Pražské služby zajišťují sběr nebezpečného odpadu pro hl.m. Prahu. Ve čtvrtek 10. září bude projíždět auto po trase přes městskou část Praha-Suchdol.

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

Jedná se o předposlední letošní termín, kdy je možné odevzdat vyjmenovaný nebezpečný odpad v rámci mobilního sběru, zajišťovaného společností Pražské služby, a.s.
V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů múžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky

 


Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.

 

 


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6,
v pracovní dny od 8:30 do 18:00 (v zimním čase do 17:00), v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

2015-08-23T20:44:53+02:0010. 9. 2015|Zprávy z městské části|

Pražské služby zajišťují sběr nebezpečného odpadu pro hl.m. Prahu. Ve čtvrtek 11. června bude projíždět auto po trase přes městskou část Praha-Suchdol.

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

Jedná se o poslední letošní termín, kdy je možné odevzdat vyjmenovaný nebezpečný odpad v rámci mobilního sběru, zajišťovaného společností Pražské služby, a.s.
V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů múžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky

 


Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.

 

 


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6,
v pracovní dny od 8:30 do 17, v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

2015-06-09T17:27:14+02:0011. 6. 2015|Zprávy z městské části|

Pražské služby zajišťují sběr nebezpečného odpadu pro hl.m. Prahu. Ve čtvrtek 12. března bude projíždět auto po trase přes městskou část Praha-Suchdol.

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

Jedná se o poslední letošní termín, kdy je možné odevzdat vyjmenovaný nebezpečný odpad v rámci mobilního sběru, zajišťovaného společností Pražské služby, a.s.
V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů múžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky


Další sběr nebezpečného odpadu proběhne na stejných místech a ve stejnou dobu ve čtvrtek 11. června.

Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.


Nebezpečný odpad je též možné odvézt do nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6,
v pracovní dny od 8:30 do 17, v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

2015-02-26T14:46:01+01:0012. 3. 2015|Zprávy z městské části|

Pražské služby zajišťují sběr nebezpečného odpadu pro hl.m. Prahu. Ve čtvrtek 14. března bude projíždět auto po trase přes městskou část Praha-Suchdol.

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

Jedná se o poslední letošní termín, kdy je možné odevzdat vyjmenovaný nebezpečný odpad v rámci mobilního sběru, zajišťovaného společností Pražské služby, a.s.
V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů múžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky

Další sběr nebezpečného odpadu proběhne na stejných místech a ve stejnou dobu ve čtvrtek 13. června a 12. září.
Stanoviště kontejnerů v Suchdolské ulici zahájí pravidelný jarní provoz  v úterý 2. dubna 2013.
Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.

2013-03-07T13:38:34+01:0014. 3. 2013|Zprávy z městské části|

Pražské služby zajišťují sběr nebezpečného odpadu pro hl.m. Prahu. Ve čtvrtek 8. září bude projíždět auto po trase přes městskou část Praha-Suchdol s těmito zastávkami:

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

Jedná se o poslední letošní termín, kdy je možné odevzdat vyjmenovaný nebezpečný odpad v rámci mobilního sběru, zajišťovaného společností Pražské služby, a.s.
V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů múžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky

Další sběr proběhne na stejných místech a ve stejnou dobu ve čtvrtek 8. září.
Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.

2011-08-29T00:19:50+02:008. 9. 2011|Zprávy z městské části|

Pražské služby zajišťují sběr nebezpečného odpadu pro hl.m. Prahu. Ve čtvrtek 9. června bude projíždět auto po trase přes městskou část Praha-Suchdol s těmito zastávkami:

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů múžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky

Další sběr proběhne na stejných místech a ve stejnou dobu ve čtvrtek 8. září.
Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.

2011-06-06T10:06:49+02:009. 6. 2011|Zprávy z městské části|

Pražské služby zajišťují sběr nebezpečného odpadu pro hl.m. Prahu.Ve čtvrtek 10. září bude projíždět auto po trase přes městskou část Praha-Suchdol s těmito zastávkami:

místo zastávky čas zastávky
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15:30 – 15:50
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16:00 – 16:20
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16:30 – 16:50
ul. Suchdolské nám. (u pošty) 17:00 – 17:20
Výhledské nám. (u transformátoru) 17:30 – 17:50

V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů múžete prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
– baterie, akumulátory
– nádoby od sprejů
– mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky

Děkujeme, že využijete sběr nebezpečného odpadu a tím ušetříte naše životní prostředí.

 

2009-08-30T23:09:02+02:0010. 9. 2009|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru