7. prosince 2021 vyšlo 4. číslo Suchdolských listů v roce 2021.

Obsah

Hálkova Půda                           4
Wild Wild Horses                    5
Kompostování nad zlato     11
Moštování ve Svatosadu     15
Na Půdě to žije                        21
Šachy na Suchdole               22

Aktuální vydání Suchdolských listů