14. října 2021 vyšlo 3. číslo Suchdolských listů v roce 2021

Obsah

Nové psí hřiště                                              4
Sbírka pro výmalbu kaple sv. Václava       5
Znáte svého souseda?                                   9
Komplikované podloží na Kamýcké          11
Dopravní opatření Pod Rybníčkem           13
Soutěž o prázdninovou povídku                 20
Představení Komunitního centra Půda      22
TrianguIUM Suchdol                                     24