11. března 2022 vyšlo 1. číslo Suchdolských listů v roce 2022.

Obsah

Suchdolští hasiči zasahují již 130 let              4
Rozhovor se Šárkou Sklenářovou
                  6
Příspěvek na bydlení v roce 2022                  11
Zásahy suchdolských hasičů                          17
Hudební virtuosové bydlí na Suchdole        21
Učitelská doba covidová                                  27

Aktuální vydání Suchdolských listů