Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 na území městské části Praha-Suchdol.