13. června 2022 vyšlo 2. číslo Suchdolských listů v roce 2022.

Obsah

Rozhovor s ředitelkou Mgr. Kejharovou             4
Beseda na téma Teplo a energie
                          7
Změna trvalého bydliště                                        8
Suchdolský spolek zájemců o historii                 12
Suchdolští hasiči                                                     13
Zahrady se hřbitovem                                          18

Aktuální vydání Suchdolských listů