SOS v tichosti zdvojnásobilo daň z nemovitosti

Hlavní město Praha umožnilo svým městským částem navýšit daň z nemovitosti, která je přímým příjmem jejich rozpočtu. Na posledním zasedání zastupitelstva vládnoucí sdružení SOS protlačilo, přes odpor našeho sdružení Žijeme pro Suchdol a též sdružení SORS, zdvojnásobení daně z nemovitosti (daň). Zastupitelé za naše sdružení byli zásadně proti, neboť:

– zvýšení nebylo vůbec diskutováno se suchdolskou veřejností (ani s námi jako opozičními zastupiteli);

– bod jednání byl „zakamuflován“ pod označením „Výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí“;

– zvýšení příjmu Suchdolského rozpočtu bude činit cca 3,3 milionu Kč (neuvěřitelných cca 10 % (!) příjmů za rok), což v době přebytkového rozpočtu (přes 6,8 milionů Kč výnosů za rok 2018) vůbec nepotřebujeme a zvýšení daně bychom měli ponechat na „horší časy“;

projekty, jenž chce vládnoucí SOS ze zvýšení financovat (spolufinancovat výstavbu sportovní haly, prodejny potravin na Budovci, ZUŠ, lékařské ordinace, opravy komunikací, výstavbu a modernizaci veřejně přístupných hřišť atd.), je možné realizovat i bez dodatečného přímého zvýšení daňové zátěže obyvatel Suchdola.

Naše sdružení navrhovalo dvě odlišná znění usnesení zastupitelstva:

1. maximálně snížit základní koeficient z dnešního čísla 5 na 2,5 (maximální možné snížení, které hl. m. Praha dovoluje) tak, jak postupovaly jiné městské části (například celá MČ Praha 6), nebo

2. odložit hlasování o zvýšení daně na příští zastupitelstvo a do té doby celou problematiku prodiskutovat s občany. Žádný z návrhů zastupitelé za SOS nepodpořili. I přes nesouhlas se zvýšením daně u některých zastupitelů SOS nakonec všichni svorně a poslušně zvýšení odhlasovali. Od příštího roku tedy budeme všichni platit dvojnásobnou daň z vlastněných nemovitostí. A vsadím se, že o tom většina občanů ani neví, neboť SOS o tom nijak neinformovalo na rozdíl od našeho sdružení, které se o tom opakovaně zmiňovalo na svých FB stránkách.

Zvýšení daně zároveň ukazuje na neschopnost rady a starosty naší městské části vyjednat na Magistrátu hl. m. Praha a na dalších institucích finanční prostředky na realizaci potřebných veřejně prospěšných projektů. Vládnoucí SOS si tak vlastně kupuje hlasy voličů za peníze, které voličům vytáhne z jejich vlastní kapsy.

To je absurdní a nepřijatelné. Proto naše sdružení bude důsledně trvat na tom, aby vládnoucí SOS řádně informovala o tom, jakým způsobem nakládají s tímto velkým objemem nových peněz v suchdolském rozpočtu.

za sdružení Žijeme pro Suchdol JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE, zastupitel a předseda kontrolního výboru