Fotovoltaická elektrárna Stehlíkova

Městská část uvedla dne 20. září 2010 do provozu sluneční elektrárnu FVE Stehlíkova o špičkovém výkonu 20,16kW.
Sluneční elektrárnu vybudovala na ploché střeše bytového domu ve Stehlíkově ulici čp. 928-930 od března do června 2010 chomutovská společnost NELUMBO spol. s r.o.
Projekt v celkových nákladech 2.34 mil. Kč byl podpořen dotací ve výši 771 tisíc Kč z evropských fondů, z Operačního programu Životní prostředí, program 2.3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS). Projekt dále podpořila společnost PRE a.s. darem ve výši 450 tisíc Kč v rámci produktu PREKO, kterým je podporována výroba eletřiny z obnovitelných zdrojů.

Elektrárna se skládá z 96 fotovoltaický panelů Kyocera KD210GH-2PU rozdělených do třech sekcí. Stejnosměrný proud z panelů přetváří na střídavý tři měniče typu SMC6000A německého výrobce SMA Solar Technology AG.
Vyrobená elektřina je dodávána do sítě společnosti PREdistribuce, a.s. na základě zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. V roce 2011 bude výkupní cena včetně bonusů 12.564 Kč za kWh. Výnos z výroby elektřiny je pro rok 2011 odhadován ve výši 220 tisíc Kč.

Aktuální dodávaný výkon, denní, týdenní či měsíční průběhy dodávek elektrické energie vyrobené sluneční elektrárnou FVE Stehlíkova jsou dostupny na serveru:

http://www.sunyportal.com

Srovnání s dalšími slunečními elektrárnami je možné sledovat na serveru: http://www.cz.sonnenertrag.eu

OPŽP - logo

PREKO logo