Majitelé pražských nemovitostí, kteří mají zároveň objednanou popelnici na směsný komunální odpad, mohou mít BIO popelnici zdarma.
Vyvážení BIO popelnic je buď „sezonní“ (od dubna do listopadu)„mimo sezonní“ (od prosince do března) a svoz je buď každý týden nebo 1 x za 14 dní.
Na území městské části Praha-Suchdol začíná letošní sezónní svoz BIO popelnic v těchto termínech:

 

Kontakt pro dotazy ohledně termínu svozu (6:00 – 14:00): tel. 284 091 522 (523)
Rádi bychom Vás také povzbudili k separaci bioodpadu a jeho správnému nakládání. Tímto způsobem přispíváte k ochraně životního prostředí a vytváříte udržitelnější budoucnost pro nás všechny. BIO popelnice jsou zdarma.
Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně sběru bioodpadu nebo jiných služeb, neváhejte kontaktovat společnost Pražské služby na tel. 284 091 888.