V termínu od 8.4.2024 do 24.4.2024 bude probíhat deratizace stok splaškové kanalizace svedených do ČOV Roztoky (provozovatel VAK Beroun) na Výhledech, Starém a Novém Suchdole a v částech Budovce a Horního Sedlce.
Nástrahy budou kladeny do kanalizačních šachet, tudíž budou bez možnosti styku s domácími zvířaty.
Pokud víte omístech se zvýšeným výskytem potkanů, prosíme oznamte nám konkrétní lokalitu. Hlásit to můžete telefonicky nebo na e-mailem na sekretariát starosty (tel.: tel.: 222 361 419, e-mail: podnety@praha-suchdol.cz).