Nad Tichým údolím, mezi Alšovou vyhlídkou a Kozími hřbety, vznikne obří závěsná atrakce, která předčí i instalace na Dolní Moravě.

Sousední obce se domluvily na unikátní spolupráci!

Roztoky, Únětice a Praha-Suchdol se dohodly na unikátní spolupráci při podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže. Na pomezí třech katastrů vznikne obří závěsné hřiště o rozloze 1625,51 m2, které bude ve výšce až 53,5 m nad hladinou Únětického potoka k dispozici pro nejrůznější míčové hry a další sportovní aktivity. Plánovaná atrakce nemá obdoby nikde v České republice.
„Projekt visutého hřiště rozšíří deklarované pozitivní vlivy obou dopravních staveb plánovaných přes území Suchdola. K výhledu na panoráma Pražského hradu z dálničního mostu přes Vltavu přibude pasažérům přistávajících letadel pohled na atraktivní dění na unikátním hřišti“, říká Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol a zdůrazňuje, že i díky tomu má projekt u jejich vedení jednoznačnou podporu.
Projekt kvituje i Tomáš Zděblo, pastevec a ekolog působící v oblasti Holého vrchu: „Za místní ekologické organizace jsme nápad obcí uvítali. I když z krajinářského posouzení vyplývá mírný negativní vliv, nezabírání další hodnotné zemědělské půdy vhodné pro pastviny je ale zcela zásadní. Instalace navíc pozitivně ovlivní mikroklima Tichého údolí a je výborným příkladem dobré praxe uplatňování opatření proti snížení dopadů klimatické změny. Dá se očekávat zvýšení výskytu stínomilných chráněných druhů, například mloka skvrnitého. Na sousední rozrůstající se populaci bobra evropského lze očekávat nulový nebo mírně kladný vliv díky menšímu výparu, a tím lepšímu zadržování vody v krajině. Celkový dopad na ráz krajiny nebude nevýznamný, nebude však zase fatální. Více se obávám třeba rušivých stojek nově budované levohradecké stezky.“
Tomáš Novotný, místostarosta Roztok, věc jednoznačně podpořil: „Únětice i Praha-Suchdol disponují přirozenou dominantou (Alšova vyhlídka a začátek Kozích hřbetů), kam půjde závěsný systém dobře umístit. Třetí bod bude na katastru Roztok a já mohu hrdě slíbit, že již máme předjednané umístění záchytného stožáru, který bude navíc rozšířen o vyhlídku a stezku v korunách stromů. Ta bude zakončena obří skluzavkou. Roztoky vždy investovaly do aktivit pro děti. Populární vodní hrátky v horních Roztokách jsou toho příkladem. Budu trpělivě hledat koaliční shodu. Už se těším, jak zaneseme tenhle počin do strategického plánu!“
Projekt má být spolufinancován z dotačních titulů Národní sportovní aliance (NASA) a tzv. Severských fondů, které ocenily jednak přeshraniční spolupráci obcí a zároveň ekologicky neutrální stopu celého projektu, který po instalaci nebude generovat žádné emise CO2.
Pavel Svoboda, starosta Únětic, kam bude většina návštěvníků přijíždět, k tomu dodává: “Potýkáme se dlouhodobě s odlivem obyvatelstva a nezájmem turistů, místní provozovny zejí prázdnotou, v obci je řada nevyužitých parkovacích míst. Věřím, že nová atrakce do obce přiláká tolik potřebné nové návštěvníky z Prahy 6 a širšího okolí. Parkování pro ně bude zcela zdarma!“

A to vše nejen 1. dubna …