Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol vyhlásilo pro rok 2023 grantové programy pro organizace a fyzické osoby působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 400 tisíc Kč v těchto oblastech:

  • Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů ve výši 50.000,- Kč.
  • Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání ve výši 200.000,- Kč.
  • Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží ve výši 150.000,- Kč.

Schválené granty

Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů
Žadatel Název projektu Žádáno Schváleno
Jandová Šárka Akrobacie pro děti na Suchdole 13 000 10 000
Šachový klub Praha-Suchdol Šachový klub a jeho aktivity v roce 2023 29 000 20 000
Profitrainers academy, z.s. Sportuje celá rodina 85 000 0
Křen Martin Sucho JAM 2023 – sportovní závod 31 000 20 000
Celkem 158 000 50 000
Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání
Žadatel Název projektu Žádáno Schváleno
MS Hubertus Roztoky Naučný den pro děti a mládež s myslivci 19 000 10 000
Horizont-centrum služeb pro seniory Kultura jde za seniory 16 000 16 000
Sbor církve adventistů 7. dne Praha – MK Rybička Tradice a současnost v MK Rybička 100 000 45 000
Spolek historie Suchdola, z.s. Vzdělávání a informační aktivity – Suchdol a významné objekty 25 600 25 000
Jirásková Vlasta Mgr. Příprava na narození dítěte a rodičovství 28 800 13 800
Suchdol žije, z.s. SLON na Půdě 40 000 40 000
Novotná Mariana Rok s radostí 20 000 20 000
Křen Martin Sucho JAM 2023 – doprovodný koncert 39 000 10 200
Lenertová Martina – Divad. spolek Černá díra Divadelní představení amatérského divadla 20 000 20 000
Celkem 308 400 200 000
Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží
Žadatel Název projektu Žádáno Schváleno
Linka bezpečí, z.s., Praha 8 Linka bezpečí pro děti a mládež ze Suchdola 15 000 0
Jandová Šárka Příměstský gymnastický tábor 25 000 22 000
Sbor církve adventistů 7. dne Praha – MK Rybička Společné zážitky v MK Rybička 100 000 70 000
Suchdol žije, z.s. Festival SLON 40 000 40 000
Acubens, spolek – Sůva Vladimír Suchdolské léto-hudební příměstský tábor 20 000 18 000
Profitrainers academy, z.s. Najdi svůj sport 30 000 0
Celkem 230 000 150 000