Ani jsme se nenadáli a rok 2022, ve kterém Mateřský klub Rybička oslavil patnácté výročí svého vzniku a působení v Sedlci a Suchdole, se přehoupl do nového roku 2023. Nač budeme vzpomínat a co nás čeká letos nového?

V roce 2022 navštívilo jednorázové akce Mateřského klubu Rybička 1471 návštěv (721 dospělých a 750 dětí) ze 735 rodin. Dopolední a odpolední kroužky v Rybičce navštěvovalo 119 dospělých a 130 dětí ze 119 rodin, kroužky se sešly 248krát a celkem v nich evidujeme 1274 návštěvy. Individuální dotovanou konzultaci s psycholožkou využilo 45 dospělých a 16 dětí ze 40 rodin, evidujeme 50 návštěv.  K 15. výročí Rybičky jsme instalovali výstavu, která proběhla v září a říjnu 2022 ve výstavní síni ÚMČ Praha-Suchdol. Během podzimu proběhla v Rybičce fotosoutěž o nejlepší snímek. Přihlásilo se do ní 19 rodin. Podíleli jsme se na pomoci ukrajinským rodinám s malými dětmi, zavedli jsme odpolední kroužek pro tyto rodiny, který vedly maminky ukrajinské národnosti. Ve spolupráci se suchdolskou komunitou a Komunitním centrem Půda jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost (výlet do zábavního parku Mirakulum, Maškarní bál pro děti, Adventní trhy, Mikuláše bez strašení, Adventní dílnu, Den Země na komunitní zahradě, oslavu Dne dětí aj.). Mateřský klub má od roku 2021 svoji pěkně vybavenou klubovnu v prostorách Komunitního centra Půda. Rovněž má možnost využívat další klubovny KC a sál pro společenské akce. Klubovna slouží pro dopolední aktivizační program i pro odpolední kroužky a herny. V roce 2022 se pravidelně scházely dopolední kroužky Hvězdičky, Notičky, Koníci a Žabky. Odpolední kroužky a herny se v průběhu roku měnily, v závislosti na potřebách rodin s malými dětmi, které Rybičku navštěvovaly. Odpolední herny běžely od ledna do června 2022. V dubnu jsme zahájili kroužek Muzihrátky, kam chodí děti zpívat a tančit. Kroužek měl již několik veřejných vystoupení v rámci komunity obce. Kroužek pro ukrajinské rodiny běžel od dubna do června 2022. Od září se maminky z Ukrajiny zapojovaly do našich dopoledních kroužků a kroužek ve svém jazyce již nemají. Od ledna do prosince běžel také odpolední výtvarný kroužek pro malé děti. Maminky měly prostor pro sebevzdělávání, výtvarnou činnost či relaxaci v odpoledním klubu Pro mamky. Mateřský klub se zapojil do geocachingu – „keškou“ na území Suchdola. V dubnu a v září se maminky z Rybičky s úspěchem zapojily do celostátního hnutí na podporu zdravého pohybu – Výzvy 10 000 kroků – a v rámci Suchdola se umístily na předních místech. Rozvíjíme spolupráci s místními mateřskými školami formou tzv. otevřené herny – programu se společným zpíváním, pohybovými a výtvarnými aktivitami. Třídu dětí ze suchdolské základní školy jsme v říjnu pozvali na komentovanou prohlídku výstavy o Rybičce. Pokračovali jsme ve spolupráci s domovem a denním stacionářem pro seniory Horizont – vzájemně se navštěvujeme, připravujeme pro seniory hudební program, apod. Díky příznivým epidemiologickým podmínkám se v roce 2022 žádná akce neuskutečnila v on-line přenosu.

Nový rok 2023 jsme v Rybičce zahájili na adrese Suchdolské náměstí 3, Praha-Suchdol  4. ledna Dnem otevřených dveří. To je den, kdy do mateřského klubu přijdou jeho stálí návštěvníci, kteří se už nemohou společného setkání po prázdninách dočkat, a také nové děti s rodiči, zvědavé, co je v Rybičce čeká. Co tedy může Rybička nabídnout rodinám s malými dětmi? Stálicí v programu MK Rybička jsou pravidelné dopolední kroužky od pondělí do čtvrtka od 9:30 do 11 hodin. Náplň kroužků je rozmanitá a zájemci najdou podrobné informace na našich webových stránkách www.klubrybicka.cz. Vedení kroužků zajišťují lektorky z řad maminek s malými dětmi. Lektorky mají možnost přizpůsobit aktuální program kroužků potřebám jejich návštěvníků, jejichž věk se stále snižuje (0–2,5 roku). Rybička má program i pro páteční dopoledne. Pod názvem Zážitkové pátky připravujeme výlety, přednášky, výtvarné dílny a jiné jednorázové aktivity. V pondělí odpoledne zveme rodiče s dětmi na hudebně-taneční kroužek Muzihrátky a ve čtvrtek na výtvarný kroužek. Nadále plánujeme aktivity pro klub Pro mamky ve středu v podvečer. Do našeho plánu akcí zařadíme opět víkendové aktivity pro celou rodinu (vycházky, divadelní představení, společenské akce). Máme radost, že nás vedení městské části Praha-Suchdol organizačně i finančně podporuje a v rámci komunitních aktivit s námi počítá. Za dlouhodobou finanční podporu děkujeme také Magistrátu hlavního města Prahy, Českému sdružení Církve adventistů sedmého dne a Sboru CASD Praha 6 – Sedlec. Děkujeme všem, kteří na Rybičku myslí a přejí jí zdar. O programu a všech akcích budeme veřejnost nadále informovat v Suchdolské Mozaice, na informačních deskách a na našich stránkách www.klubrybicka.cz. Ať Rybička šlape!

Jitka Michalcová, koordinátorka MK Rybička