Již od roku 2020 pravidelně cvičíme Kendó v tělocvičně v ulici Ke Kozím hřbetům 1344/10 na Suchdole. Co je vlastně Kendó? – Kendó je japonské bojové umění boje s mečem. Doslova znamená „cesta meče“. Jeho počátky sahají do 12. století, kdy v Japonsku vznikla kasta bojovníků-samurajů. Umění boje s mečem pro samuraje bylo privilegiem, ctností i podmínkou k přežití.

Kendó harmonicky rozvíjí schopnosti člověka po fyzické i po mentální stránce. V Kendó nemá hlavní roli síla svalů ani vypracovaná postava z posilovny. V zápase Kendó je rozhodující odvaha a psychická síla, schopnost vycítit správný okamžik k útočné či obranné akci, schopnost rychlého rozhodnutí a také umění strategie.

Cílem moderního Kendó je především výchova člověka. Staré japonské přísloví praví: „Chceš-li být dobrým šermířem, musíš být dobrým člověkem.“ V tomto moudru je obsažen samotný důvod, proč v dnešní době, kdy k používání mečů není žádný praktický důvod, cvičíme Kendó.

Kendó je vhodné pro všechny věkové kategorie i pro ženy a dívky, hrubá síla není při cvičení efektivním nástrojem.

V Kendó se také pořádají soutěže, především pro děti a mládež z důvodu motivace, a nejrůznější programy během školních prázdnin.

 

Nabízíme pravidelné tréninky pro děti od 14 let i dospělé, začátečníky i pokročilé:

  • pondělí: 17:00–18:00 děti, 18:30–20:00 dospělí
  • středa: 18:30–20:00 dospělí 

Cena za 1 hodinu: děti 30 Kč, dospělí 70 Kč

Lektoři: Jindřich (6. dan) a Jana (7. dan Kendó – nejvyšší stupeň v ČR) Ziegelheimovi
Rezervace i přes volnočasové aktivity DDM nebo na e-mail: ziegelhe@hotmail.com