Suchdolské listy - logo

20. prosince vyšlo 4. číslo Suchdolských listů v roce 2018.

motto
„Den, kdy se člověk ani jednou nezasmál,
by měl považovat za ztracený.“ 
Victor Hugo, francouzský spisovatel 1802–1885

Obsah:

Kotlíkové dotace 3
Výsledky voleb a referenda na Suchdole 4-5
Paralelní dráha zůstává v zásadách územního rozvoje… 6
Praha schválila opravy komunikací na Novém Suchdole 6
Změna provozovatele kanalizace připojené na ČOV Roztoky 7
Architektonická soutěž na novou sportovní halu 8
Dotazy a odpovědi 9
Vítání občánků 11
Názory zastupitelů 12-13
Z jednání rady a zastupitelstva 14-15
28. říjen na Suchdole 15
Kurz první pomoci 16
Suchdolská knihovna 18
Hasičský odstavec 19
Ze suchdolských škol 20-23
(Před)adventní trh 24
MK Rybička 25

Archiv vydání Suchdolských listů