Městská část vás zve na besedu k přípravě projektu na rekonstrukci povrchů v ulicích na Výhledech, která proběhne ve středu 10. dubna od 19 hodin ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici.

Rekonstrukce povrchů se bude provádět v příštích letech až proběhnou plánované rekonstrukce stok splaškové kanalizace a obnova vodovodních řadů.
V současné době je připravována dokumentace pro provádění stavby, která vychází z dokumentace pro stavební povolení, které bylo vydáno v roce 2001.
Na besedě budeme diskutovat možné úpravy původní dokumentace, tak aby vyhovovala současným potřebám na provoz, parkování, vsakování dešťové vody a zeleň v ulicích.

Další informace k přípravě rekonstrukce komunikací na Výhledech včetně situací PD z roku 2001 jsou na webu MČ v sekci projekty: https://www.praha-suchdol.cz/index.php?md=news&fn=show&dt=9647&ln=cz&sc=district

 

beseda-pd-komunikace-vyhledy