V sobotu 6. dubna 2019 od 10 do 12 hodin se na suchdolské radnici uskuteční jarní Vítání nejmladších občánků naší městské části.

Městská část nemá evidenci nově narozených dětí, proto žádáme případné zájemce, aby se sami přihlásili a to nejpozději do středy 27. března 2019 paní Zuzaně Krumpholcové osobně, telefonicky (tel. 222 361 419) nebo e-mailem (kulturapraha-suchdolcz).
Pro přihlášení budeme potřebovat znát následující údaje: jméno a datum narození dítěte, adresu trvalého bydliště, rodiče včetně jejich kontaktu (ideálně e-mail a mobilní telefon). Rodný list dítěte není potřeba.

Jarní vítání občánků 2019