Prožitek je nejlepší prevencí aneb Interaktivní divadlo Divadelta

Během říjnových úterních večerů se v Základní škole Mikoláše Alše uskutečnila série interaktivních divadelních představení pro děti a jejich rodiče odehraných spolkem Divadelta.

Spolek Divadelta již několik let díky dotaci získané městskou částí od hlavního města spolupracuje se školou a hraje svá představení Divadla Fórum zaměřená na prevenci rizikového chování pro děti všech ročníků. Diváci těchto představení nejsou pouhými pozorovateli, ale aktivně se zapojují co celého programu. Jejich zkušenost je tedy prožitá „na vlastní kůži“, a proto nezapomenutelná.

Divadlo Fórum otevírá divákovi možnost ovlivnit průběh jednání. Využívá konfliktního divadelního příběhu, který zobrazuje špatná rozhodnutí, špatné chování a většinou končí velmi negativně. Diváci jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště a pokusili se svým zásahem nepříznivý průběh jednání zvrátit.

Jde o aktivní zapojení do děje s cílem pomoci hlavnímu hrdinovi, ukázat mu lepší cestu. Cílem není najít a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah k danému problému, uvědomit si své způsoby jednání a podrobit je vnitřní či veřejné kritice.

Tentokrát se projekt zaměřil na rodiče s dětmi. Diváci tak mohli netradičním způsobem otevřít témata, jako je agresivita a její zvládnutí, nástrahy internetu, zdravý životní styl a jak alkohol posunuje hranice chování.

Každé představení bylo určeno pro jinou věkovou skupinu. Ukázalo se, jak moc je zajímavé komunikovat tyto ožehavé sociální situace. Jak je důležité umět říci ne a hlavně své ne zdůvodnit. Všichni diváci měli možnost se do představení aktivně zapojit, hledat možnosti řešení svízelných situací a zkoušet si nanečisto své nápady realizovat a testovat jejich funkčnost, a to přímo s herci.

Velmi krásně vyšlo najevo, jak moc je důležité mluvit o svých problémech hned, a hlavně s rodiči. Mít čas na to si sednout a probrat, co mě trápí, co potřebuji vědět a s čím chci poradit.

Jedna maminka po představení nazvaném výstižně Připojená (nástrahy internetu) poznamenala: „Představení bylo prospěšné nejen pro mou dceru, ale i pro mne samotnou. Ještě doma jsme si spolu o představení dlouho povídaly a hledaly ještě další možné způsoby, jak se v situacích, které byly v představení ukázány, zachovat.“Pro herce spolku Divadelta byl projekt také mimořádný. Během své práce komunikují dnes a denně s dětmi, ale zapojení samotných rodičů je příjemně překvapilo a potěšilo.

Jitka Rosenová, umělecká ředitelka Divadelty, poznamenává: „V představení hodně řešíme vztah rodič–dítě. Teď tam rodiče seděli a mohli vše slyšet a zapojit se. Jejich názory byly velmi cenné a přínosné. Odvaha některých maminek přímo vstoupit na jeviště a zahrát byla fenomenální. Moc děkujeme za skvělý nápad takto děti a rodiče propojit a těšíme se na další spolupráci na Suchdole.“

-red-

Představení Divadelta byla hrazena z grantu hlavního města Prahy Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2019.