Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu I. kategorie o velikosti 1+1, podlahové ploše bytu 34 m2 , byt č. 2 v domě č.p. 940, v ulici U Kruhovky v Praze-Suchdole.
Termín doručení nabídek je pátek 24. záři do 13:30 hod. do podatelny Úřadu městské části Praha-Suchdol. Podmínky pronájmu jsou níže

Podmínky pronájmu (pdf)
Formulář pronájmu bytu (pdf)