Hlavní hygienik ČR změnil stanovisko a se stavbou silničního okruhu 518 Ruzyně-Suchdol v navržené podobě nesouhlasí a to z důvodu překračování hlukových hygienických limitů v území s obytnou zástavbou Suchdola a Horoměřic.
V procesu územního řízení pro stavbu 518 silničního okruhu přes Prahu v úseku Ruzyně-Suchdol jde v tomto případě o právo veta. Hygienik tak učinil na základě odvolání a argumentace městské části Praha-Suchdol. Téměř rok trvalo ministerstvu zdravotnictví, než na suchdolský podnět zareagovalo.
Nyní lze očekávat, že asi do měsíce Ministerstvo pro místní rozvoj jako odvolací orgán územní rozhodnutí vydané 28. srpna 2008 magistrátním stavebním odborem zruší, podobně jako tak učinil již na jaře t.r. u stavby 519 silničního okruhu přes Prahu v úseků Suchdol-Březiněves.

(stanovisko hl. hygienika ze dne 15.9. 2010 – pdf)

Další informace k problematice okruhu naleznete zde