Projekt Mikroklima okolí školy a Veřejný prostor v okolí školy na základní škole Mikoláše Alše

Do projektu Město do kapsy – Mikroklima okolí školy se letos nově zapojila základní škola Mikoláše Alše pod vedením pana učitele Františka Pekarovicse. Projekt se zabývá životním prostředím v okolí školy. Žáci se učí novým badatelským dovednostem, díky kterým mohou zkoumat ovzduší, vodu nebo zeleň v různých lokalitách.

Do projektu byla zapojena třída 5. A, která se v rámci projektového dne zabývala tématem voda. Probrali koloběh vody, důležitost malého vodního cyklu, zhodnotili vodní plochy v okolí školy a svého bydliště, provedli zasakovací zkoušku ke zjištění propustnosti různých materiálů a posouzení kvality vody, včetně posouzení podle výskytu bioindikátorů.

V okolí školy se nachází malý rybníček na komunitní zahradě a na zastávce Internacionální, dalšími vodní prvky v přilehlém okolí je potok v Tichém údolí a Zázračná studánka, potok a nádrž v Lysolajích. Voda ze Zázračné studánky je pitná, proto potok z ní vytékající se žáci rozhodly podrobit posouzení kvality vody z hlediska bioindikátorů. O čistotě vody žáky přesvědčil nález larev pošvatky, blešivců a chrostíků s domečky. Všechny tyto larvy jsou velmi náročné na kvalitu vody.

Fotografie z jednotlivých aktivit a výsledky žáků můžete sledovat na internetových stránkách projektu https://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/?rok=2017-2018&skola=zs-mikolase-alse&kapsa=voda.

Projektu Město do kapsy – Veřejný prostor v okolí školy se zúčastnily děti ze školního klubu (žáci 4. A, 4. B, 4. D, 4. E). Projekt je zaměřen na poznání a analýzu veřejného prostoru v městské části, v níž sídlí zapojená škola, a návrh zlepšení tohoto prostoru. Na veřejný prostor žáci nahlížejí z hlediska mobility, kulturního a přírodního dědictví nebo estetiky a rekreace. Žáci se takto mohou angažovat do komunitního rozvoje obce.

Projekt začíná dotazníkových šetřením mezi spoluobčany. Protože se děti rozhodly řešit veřejný prostor z hlediska estetiky a rekreace, ptaly se spoluobčanů, jak tráví svůj volný čas, jestli dělají nějaký sport, kam chodí na procházku, kde je jim dobře, kam si ve své čtvrti chodí odpočinout, kde tráví volné odpoledne. Z dotazníkového šetření vyšlo, že místem na Suchdole, které nejvíce navštěvuje veřejnost i žáci, je komunitní zahrada a zahrada základní školy.

Po té se žáci sami zamysleli, jak a kde tráví svůj volný čas, kde je jim dobře a kde naopak není, vytvořily pocitovou mapu svého okolí a nadnesly řadu návrhů jak vylepšit jednu z těchto zahrad.

Ve spolupráci s ekocentrem Koniklec a městské části Praha 6 – Suchdol budou mít děti možnost realizovat návrh umístění slackliny, která bude jak zábavným tak sportovním prvkem, na komunitní zahradě.

Fotografie dětí při práci a jejich další návrhy na vylepšení veřejného prostoru si můžete prohlédnout na internetových stránkách projektu https://www.mestodokapsy.cz/verejny-prostor/?rok=2017-2018&skola=zs-mikolase-alse&kapsa=mesto-okolo-nas-a-my.

Oba projekty pro žáky a učitele připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec a díky podpoře Hlavního města Prahy jsou pro pražské školy zdarma.