Hlavní město Praha vyhlásilo program Program Čistá energie Praha, jehož cílem je motivovat vlastníky bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší a ke snižování závislosti na dováženém zemním plynu.

Program je určen na podporu:

  • instalací tepelných čerpadel
  • instalací akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy
  • instalací solárních termických systémů
  • řešení regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech

Ukončení příjmu žádostí: 30. září 2023.

Na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy se dočtete komu je program určen, na co lze dotaci získat, co obnáší podání žádosti.

Další informace ke kvalitě ovzduší jsou na webu MČ v příspěvku Důležité upozornění – ochrana ovzduší a nebo na stránce o Kvalitě ovzduší .