V souvislosti se začínající topnou sezonou vás s odkazem na zákon o ochraně ovzduší upozorňujeme důležité informace týkající se ochrany ovzduší:

  • Jak správně topit. Příručku  v elektronické podobě najdete na odkazu zde.
  • Co se nesmí spalovat naleznete ve vyhlášce č.11/2019 Sb. hl. m. Prahy, plné znění zde.
  • Nezapomeňte na povinnost provést revizi kotle a komína dle zákona o ochraně ovzduší, plné znění naleznete zde.
  • Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace) naleznete zde.
  • Další informace týkající se ochrany ovzduší najdete i přímo na stránkách Portálu životního prostředí hl. m. Prahy zde.
  • Odkaz na dotační program Čistá energie Praha, kde máte možnost požádat o dotaci na výměnu kotle, naleznete zde.
  • Další informace ke kvalitě ovzduší jsou na webu MČ zde.