Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a domech na území hl.m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2016. O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby. Lhůta pro žádosti je od 20.6. – 30.9. 2016. 

Dotace hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy.

Další informace o pravidlech, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu nebo se můžete dotazovat na emailové adrese: topeni@praha.eu.

pravidla

formulář

Praha.euLogo Čistá energie Praha 2015