Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zveřejnil dne 7. 6. 2016 návrh nového územního plánu pro Prahu. Návrh plánu je dostupný na webových stránkách institutu – Metropolitní plán.