Městská část Praha-Suchdol poptává dodavatele na akci „Rekonstrukce střechy a podkroví původní budovy ZŠ M. Alše„. Předmětem zakázky je rekonstrukce sedlových a plochých střech, doplnění tepelné izolace podkroví původní budovy ZŠ M. Alše a oprava říms

Prodloužená lhůta pro doručení nabídky končí v pondělí 23. května v 16:00 hodin.

Kompletní zadávací podmínky včetně projektové dokumentace jsou dostupny na serveru  vhodného uveřejňování: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Další případné informace Vám poskytne Ing. Mudruňka, referet investic, ÚMČ OHSOM,
tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.