Požádejte o dotaci hlavní město Praha na přeměnu či modernizaci topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech, rodinných domech či bytových domech na území hl.m. Prahy.

Žádosti se podávají do 30. září, formuláře a informace jsou k dispozici na: http://envis.praha-mesto.cz/. Formulář si můžete sami vytisknout a s potřebnými doklady přinést ke kontrole do kanceláře č. 418 budovy Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.

leták