Stanoviště kontejnerů s obsluhou na odpad v Suchdolské ulici.
V září rozšiřujeme provozní dobu na každou sobotu, vždy od 9:00 do 12:00 hodin
,
otevřeno je také úterý a čtvrtek vždy od 16:00 do 18:00 hodin.

Sběr papíru
Od září zde také můžete odevzdávat starý papír. Do sběru může odvážet  kancelářský papír, letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony a další druhy papíru v krabicích nebo svázané do balíku.
Výtěžek z prodeje papíru z letošního roku bude věnován do sbírky na přípravu pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému.

Sběr papíru je důležitou pomocí při ochraně přírody, zejména našich lesů, protože primárním materiálem na jeho výrobu je buničina vyrobená ze dřeva a sekundárním může být právě sběrový papír, který se přidává například do směsi při výrobě novinového, balicího či pytlového papíru. Papír patří mezi recyklovatelné materiály.

Dále mohou v otvírací době občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:
– velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, …)
– bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
– drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
– sklo
– plasty.

Stanoviště není určeno pro ukládání:
– pneumatik
– ledniček
– nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, …)
– výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, … )

V posledních měsících bývá často okolo kontejnerů velký nepořádek, prosíme Vás, abyste využívali pracovní dobu a neskládali odpad mimo kontejnery na chodník.

****************
Dále doporučujeme využívat služeb nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 17, v sobotu od 8:30 do 15 hodin.